Balun Click ↓
Votes ↓ Flag ↓
1:4 Guanell a Balun Current Balun
4:1 balun for 160 to 10 meters
4:1 coax balun design Calculator
4:1 Current Balun using Ferrite rods
9:1 balun
A 12 m long antenna filar with a 1/9 balun
A 4:1 double balancer on ferrite core
A jpole dipole 1/2 wave for 4 meter
Arraysolutions - Baluns and RF Transformers
A Simple 50-ohm Single-Band Balun
A simple broadband 4:1 Balun Transformer
Balanced-Unbalanced-Balun
Balun & binocular for Delta, Flag and SuperLoop
Balun 1:1 - 1:4 - 1:9
Balun1.1 50 ohm
Balun 1:4 Unbal to Bal
Balun 1:64 for end fed antenna
BALUN 4:1 Para varios tipos de antenas
Balun and Transformer Core Selection
Balun circuito Balanced
Balun coaxial 20. At 27 MHz
Balun di tensione 1:32
Balun HF 4:1
Balun e antenna coassiali
Balun for folded dipole 1:4
Balun for yagi 144 Mhz
Balun HF antenna morgain 1,5KW
Balun on ferrite sticks
Balun project
Baluns 1.8 - 30 50 MHz
Baluns on Log Periodic Antennas
Balun Test
Choke balun 1:1
Choke Balun experiment
Circuits of 1:1 and 4:1 transformer baluns
Coax balun 1:1 - 1:4
Coaxial balun 1:1
Come funziona un balun
Construction de Baluns
Creating a balun
Current balun construction 1:1
Dipolo Balun 1:1
Doublet Zepp Dipole
End-Fed 160-10m Long Wire, SM7UZY
Ferite balun 1.8 - 30Mhz
Ferrite Toroids Iron Powder
Homebrew A 4 To 1 Balun
Homebrew a balun
Il balun e il cavo coassiale
Induttori su nucleo toroidale
LC Balun Designer
Long Wire Balun
Magnetic longwire baluns 1:9
Materials for inductors ferrite
Mini Ring Core Calculator
Open Air Choke Balun
Popular high power baluns
Programs for balun
Putting a Balun and a Tuner Together
RF baluns
Semplice choke balun 1:1 per QRP
Sleeve Baluns
Symetriseurs, adaptateurs d'impedance baluns
The Dual-Ferrite-Bead 4:1 HF Balun
Tipos de balun y unun
Triple Ratio Balun
Un bal-un di tensione 1.32
Utilita' di un Balun
Welcome to Balun Designs LLC


Modif. April 17 2024

>>>> REFRESH <<<<